Historia

Droga do wolności. Bitwa Warszawska 1920 roku

red. nauk. J. Gmitruk, J. Macyszyn, T. Skoczek

70 

Opis

Warszawa 2021, s. 431, nlb. 1.

Spis treści

Wstęp…

L. Wyszczelski, Militarne aspekty Bitwy Warszawskiej…

H. Nicpoń, Tajemnice Bitwy Warszawskiej…

R. Miazek, Bitwa Warszawska z perspektywy walki o niepodległość Polski…

A. Dobroński, M. Gajewski, Między Wisłą a Niemnem…

A. Kotecki, Udział Marynarki Wojennej w Bitwie Warszawskiej…

M. Myślicka, M. Witkowski, Warszawskie i krakowskie stowarzyszenie artystyczne…

M. Mróz, Ludność powiatu radzymińskiego wobec najazdu wojsk sowieckich…

I. Ciosek, Samorząd Kielc w okresie wojny polsko-bolszewickiej….

M. Nowak, Zróżnicowanie postaw społeczno-politycznych…

W. J. Wysocki, Kościół rzymskokatolicki w Polsce…

Z. Kępa, Trzy teksty nauczania pasterskiego biskupa polowego S. Galla…

Z. Judycki, Dowódcy i obserwatorzy w wojnie polsko-bolszewickiej…

M. Ratyński, Włodzimierz Szeliski…

R. Turkowski, Kultywowanie czynu zbrojnego Wojska Polskiego…

J. Gmitruk, Bitwa Warszawska i Święto Czynu Chłopskiego…

T. Skoczek, P. Bezak, Wojna polsko-bolszewicka….

J. Macyszyn, Artefakty związane z okresem wojny polsko-bolszewickiej…

Indeks nazwisk…