Historia

Ludowy fenomen Zamojszczyzny

Janusz Gmitruk

20 

Opis

Warszawa 2021, s. 142 + foto.

„Otóż pewnego zimowego i mroźnego dnia rozeszła się w Warszawie wieść, że na Dworcu Wschodnim na Pradze stoją dwa opieczętowane wagony z dziećmi z Zamojszczyzny, deportowanymi w nieznanym kierunku. Wzburzenie, jakie ogarnęło wówczas miasto, przeszło wszystko, co dotychczas potrząsało Warszawą. Ludzie biedni i bogaci, z Woli, Śródmieścia czy Starówki, przekupki, robotnicy, inteligenci porzucili domy i warsztaty pracy i popędzili za Wisłę z przekleństwami i łzami, chcąc dzieci oswobodzić i przygarnąć. Oszołomiona straż dworcowa ustąpiła przed wielotysięcznym tłumem […]

Była to jedyna chwila w latach 1939-1943, gdy Niemców ogarnęła panika i coś jakby wstyd. Ludzie umundurowani, także i patrole policyjne zniknęły z ulic miasta. W wyjaśnieniach publicznych pojawił się ton łagodnej perswazji i apelów do rozumu, aby się nie dać powodować mylnym pogłoskom”.

Ferdynand Goetel, Czasy wojny, Londyn 1955, s. 85-86.

Spis treści

Wstęp…

Przed burzą…

Bataliony Chłopskie – chłopska armia Polskiego Państwa Podziemnego…

Oddziały bojowe BCh…

Powstanie Zamojskie…

Akcja ratowania dzieci…

Akcja pomocy prześladowanym przez Ukraińców i Niemców…

Chłopi i ludowcy w obronie ludności żydowskiej…

Ludność Zamojszczyzny w akcji pomocy jeńcom radzieckim…

Walka cywilna chłopów i ludowców na Zamojszczyźnie…

Zakończenie…

Literatura (wybór)…

Indeks osób…

Ilustracje…