Historia

Pawiak. Więzienie polityczne 1880-1915. Kronika

Andrzej Ossibach- Budzyński

150 

Opis

Warszawa 2023, s. 1103[1].

Przez pozytywny zbieg okoliczności dzieło dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego ukazuje się w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Autor jest prawnukiem po kądzieli powstańca styczniowego Mikołaja Cegłowskiego, który zmarł w Warszawie w 1941 roku w wieku 102lat. Jest też wnukiem Antoniego Cegłowskiego, zesłańca syberyjskiego, skazanego za udział w wydarzeniach rewolucyjnych w Warszawie w latach 1904-1907. To ostatnie powstanie narodowe w XIX wieku stanowiło dla narodu polskiego tragiczne doświadczenie. Przy każdej rocznicy wracano do niego pamięcią. W czasie nabożeństw majowych przed kapliczkami i krzyżami modlono się do Boga za Honor i Ojczyznę. W rozpamiętywaniu przyczyn klęski klęski jedni uważali je za szaleństwo i zbrodnię przeciw narodowi, inni za szczytowe osiągnięcie patriotycznego ducha, patriotycznej ofiarności, apogeum walczącej polskości. Głosy krytyki powstania przytłumiła rosnąca z upływem lat legenda powstańczego czynu- hasło-symbol: ,, Gloria Victis „. Powstanie przyczyniło się do korzystnego dla chłopów uwłaszczenia, ogromnie rozszerzyło i umocniło świadomość narodową. Przyczyniło się też do tego, że przyjęto europejską, nowoczesną formułę walki o niepodległość.  Tą formułą były partie polityczne: narodowe, socjalistyczne i ludowe (…).

fragment Przedmowy dra J. Gmitruka i dra T. Skoczka

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wstęp

Kronika

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazw miejscowych

Indeks osobowy