Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej

Arkadiusz Indraszczyk

Cena: 35.00 

SKU: 224 Kategorie: , ,

Opis

Warszawa 2014, s. 452.

O książce z recenzji prof. zw. dr. hab. Jan Jachymek:

„Książka nie tylko porządkuje wiedzę o ważnym problemie – będącym częścią polskiego procesu historycznego, ale wnosi też dotychczas nieznane treści. Jest napisana językiem klarownym, wyróżnia się spokojnym i rzeczowym tokiem narracji, logiką i wewnętrzną spójnością. Wnioski po rozdziałach, jak i zawarte w Zakończeniu są wyważone i obiektywne. Dowodzi to dojrzałości naukowej Autora”.

Książka składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem:

I. Poglądy ludowców na Europę (do 1918 r.)
II. Koncepcje integracji w latach 1918-1939
III. Ku federacji środkowoeuropejskiej. Koncepcje w czasie II wojny światowej
IV. Wobec integracji w podzielonej Europie
V. Wobec integracji ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską po 1989 r.

O autorze:

Dr Arkadiusz Indraszczyk (ur. 28 grudnia 1972 r.), w 1999 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2004 r. obronił rozprawę doktorską pt. Adam Bień 1899-1998. Działalność społeczna i polityczna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (wówczas Akademii Podlaskiej). Pracuje w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie na stanowisku starszego kustosza i kierownika Instytutu Ruchu Ludowego w tymże Muzeum. Jednocześnie pracuje w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na stanowisku adiunkta. Jest sekretarzem Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Siedleckiego Towarzystwa Naukowego i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, dwóch prac autorskich: Adam Bień 1899-1998. Działalność społeczna i polityczna (2005), Zielona Międzynarodówka. Współpraca Partii Chłopskich z państw Europy Środkowej i Wschodniej (2008) i redaktorem serii Dzieje Ziemi Łosickiej (sześć tomów) oraz współredaktorem prac zbiorowych poświęconych badaniom partii i ruchów chłopskich i ludowych w Polsce i na świecie w XX i XXI wieku, m.in.: Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie i na świecie wobec problemów współczesności. Ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo (2012); Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 1: W kręgu historii i tradycji (2012); Oblicza ruchów chłopskich i ludowych (2013).
Prowadzi badania nad polskim ruchem ludowym, ruchami chłopskimi w Europie i na świecie, historią i przyszłością integracji europejskiej, współczesnymi ruchami społecznymi. Interesuje się również zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 1 hour ago

Zapraszamy na filmową prelekcję dr Mateusza Ratyńskiego na temat genezy, przebiegu i konsekwencji Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 r., który został uznany za jedyne w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 1 hour ago

⬛️Początek lat trzydziestych Il Rzeczypospolitej to koszmar wielkiego kryzysu gospodarczego, który szczególnie dotkliwie odczuli chłopi. W polityce trwała walka miedzy sanacją a opozycją demokratyczną o

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 8 hours ago

🍀Zapraszamy do obejrzenia prelekcji dr hab. Arkadiusza Indraszczyka z okazji przeprowadzenia przez armię Wojska Polskiego w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku operacji wojskowej przeciwko oddziałom

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

🍀102 lata temu - 8 sierpnia 1920 r. PSL „Wyzwolenie" w odezwie Do braci chłopów podkreśliło, że tylko w Polsce niepodległej „lud może sobie zaprowadzi

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 9 hours ago

💚🍀Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości poświęconej rocznicy inauguracji działalności Muzeum w Żółtej Karczmie jaka odbyła się27 lipca 2022 r. o godz.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

💚🌞💚Dnia 22 lipca 2022 r. przebywali w Muzeum członkowie Oddziałów Regionalnych TUL z całego kraju. Zostali powitani przez dr Janusza Gmitruka, dyrektora MHPRL. Dyrektor przedstawił

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 3 days ago

‼️Dziś o 13 odbędzie się transmisja online prelekcji dr hab. Arkadiusza Indraszczyka na temat działalności Adama Bienia 1. zastępcy Delegata Rządu RP w czasie powstania

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 4 days ago

🇵🇱🔥Przy okazji obchodów 78. rocznicy powstania warszawskiego pragniemy zwrócić Waszą uwagę na działania wroga, mogące mieć duży wpływ na przebieg działań powstańczych. Mówimy tu o

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 22 hours ago

🍀🍀🍀Zapraszamy do obejrzenia prelekcji poświęconej początkom ruchu ludowego.