Historia

Słownik biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego. T.5

Elżbieta Wojtas-Ciborska

50 

Opis

Warszawa 2020, s. 502.

Piąty tom Słownika biograficznego polskiego ruchu młodowiejskiego odkrywa z przeszłości historię zycia i działalności przedstawicieli kolejnych pokoleń działaczy ruchu młodzieżowego, zarówno jego prekursorów z odległych czasów, jak i współczesnej generacji działaczy ZMW. Publikacja ta zbiega się z 40. rocznicą odrodzenia się ZMW 3 grudnia 1980 r. […]

Z Przedmowy