Demografia

Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 1873-1939

SKU: 146 Kategorie: ,

30 

Opis

Witalec Robert, Warszawa-Rzeszów 2008, s. 294.

Książka otwiera nowe możliwości dla poznania problematyki polskiej spółdzielczości. Autor ukazuje znaczenie spółdzielni tego typu w całokształcie spółdzielczości kredytowej na omawianym terenie.

Spis treści

Od wydawców

Wstęp

Rozdział I – Sytuacja społeczno-ekonomiczna Galicji i jej wpływ na rozwój spółdzielczości kredytowej…

Rozdział II – Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w latach 1873-1918…

Rozdział III – Działalność spółdzielni kredytowych w okresie II Rzeczpospolitej…

Zakończenie

Wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych, drukowanych i opracowań

Wykaz tabel

Indeks osób

Indeks miejscowości