Polityka

Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli politycznej…

SKU: 147 Kategorie: ,

25 

Opis

Poboży Błażej, Warszawa 2007, s. 304.

Praca dotyczy ważnej problematyki społeczno-politycznej współczesnej historii Polski. W kręgu zainteresowań badawczych autora pozostają polskie partie polityczne, ich ewolucja ideowa i organizacyjna, a także idea społeczeństwa obywatelskiego.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I – Wprowadzenie do teorii społeczeństwa obywatelskiego

Rozdział II – Społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej polskich władz państwowych na wychodźstwie

Rozdział III – Społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej instytucji i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego

Rozdział IV – Społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej SL

Rozdział V – Społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej PPS – Wolność, Równość, Niepodległość

Rozdział VI – Społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej SN

Rozdział VII – Społeczeństwo obywatelskie w myśli politycznej SP oraz „Unii”

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz nazw instytucji, organizacji i stronnictw politycznych

Indeks nazwisk