Biografie

Teodor z Pułtuska. Bogdan Jański, mój wielki ziomek

Andrzej Zawadzki
Kategorie: ,

60 

Opis

Warszawa 2023, s. 55, nlb. fot. 27.

Andrzej Zawadzki urodził się w 1950 r. w Skarżycach, w powiecie pułtuskim. Z wykształcenia ekonomista rolnictwa, doktor nauk rolniczych, zawodowo związany z bankowością i finansami, wieloletni nauczyciel akademicki. Autor publikacji z dziedziny ekonomii, w tym dwóch podręczników z zakresu bankowości. Pisze teksty publicystyczne, wspomnieniowe, opowiadania i teksty kabaretowe. Niektóre z jego prac wyróżniono w konkursach literackich i wydano drukiem. Autor zbioru felietonów Ela tropi portale (2021). Kilkanaście tekstów o zasłużonych Polakach, w tym o Bogdanie Jańskim, opublikował w „Ogólnopolskim Głosie Seniora”. Członek ZAiKS.

Publikacja autorstwa Andrzeja Zawadzkiego jest ciekawym i dobrze udokumentowanym esejem. Czekamy na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Bogdana Jańskiego i wierzymy głęboko, że jego zasługi zostaną upowszechnione wśród mieszkańców nie tylko Mazowsza, ale całej Polski.

dr Mateusz Ratyński – kierownik Działu Naukowo-Badawczego MHPRL