Religia

Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej

Rafał Dmowski
SKU: 175 Kategorie: ,

40 

Opis

Warszawa 2013, s. 498 + foto.

 

„Niniejsza książka, która została wydana nakładem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z pewnością znajdzie swoje miejsce w najnowszej historiografii Polski.
Dr Rafał Dmowski, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych siedleckiej uczelni, od wielu lat swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień, związanych z dziejami Diecezji Siedleckiej, następczyni dawnych Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej (1818-1867), (1918-1925) i Siedleckiej czyli Podlaskiej (1925-1992). Na ten temat opublikował wiele znaczących przyczynków i artykułów. Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji z historii regionu południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, dlatego też o wspomnianym obszarze pisze z dużą znajomością problematyki regionalnej.
Podstawą niniejszej publikacji jest dysertacja doktorska Rafała Dmowskiego, która została obroniona w 2006 r. w Akademii Podlaskiej (obecnie UPH). Książka ta wypełnia lukę w polskiej historiografii kościelnej, dotyczącej dziejów Kościoła siedleckiego.
Struktura opracowania jest bardzo przejrzysta i adekwatna do treści, zawartych w poszczególnych jej rozdziałach. Autor, rekonstruując historię Diecezji Siedleckiej, korzystał ze wzorów i doświadczeń innych badaczy, zajmujących się wcześniej dziejami Kościoła w Polsce. Wykorzystał także zasady metodologii, stosowanej w naukach historycznych. Wszystkie zagadnienia, podejmowane w pracy, są wnikliwie i szczegółowo analizowane w oparciu o bogaty materiał archiwalny oraz dotychczasową literaturę przedmiotu”.
 
Dr Rafał Dmowski – adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor, współautor lub redaktor naukowy 12 książek, m.in.: Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Wybór źródeł, Iganie-Siedlce 2011; Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku, Siedlce 2007 (wspólnie z Arturem Ziontkiem); Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat siedleckiej straży pożarnej, Siedlce 2007 (wspólnie z Andrzejem Celińskim); Prasa podlaska w XIX-XXI w. Szkice i materiały, t. III, Siedlce 2010 (współredaktor z Arkadiuszem Kołodziejczykiem); Szkice z dziejów powstania listopadowego – w 180. rocznicę bitwy pod Iganiami (1831-2011), Sziedlce 2011 (redaktor).
Autor ponad 140 artykułów naukowych i popularnonaukowych, dotyczących historii: Polski przełomu XIX i XX wieku, Kościoła, kolei, straży pożarnych oraz dziejów Podlasia i Mazowsza. Popularyzator historii poprzez udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz inscenizacjach historycznych, dotyczących dziejów regionu.
Członek Komisji Historycznej II Synodu Diecezji Siedleckiej. Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siedlcach, członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP (2008-2012).
Dr Rafał Dmowski w swojej publikacji podejmuje ważną i niezwykle złożoną problematykę dziejów rzymskokatolickiej diecezji podlaskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. W książce zostało podjętych szereg istotnych wątków, dotyczących rozwoju struktur administracyjnych diecezji, jej instytucji centralnych, funkcjonowania seminarium duchownego, charakterystyki duchowieństwa i działalności organizacji społecznych. Autor nie unika tematów trudnych. Walorem pracy dr. R. Dmowskiego jest wykorzystywanie literatury i bazy źródłowej.
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu