Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej

Rafał Dmowski

Cena: 40.00 

SKU: 175 Kategorie: ,

Opis

Warszawa 2013, s. 498 + foto.

 

„Niniejsza książka, która została wydana nakładem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z pewnością znajdzie swoje miejsce w najnowszej historiografii Polski.
Dr Rafał Dmowski, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych siedleckiej uczelni, od wielu lat swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień, związanych z dziejami Diecezji Siedleckiej, następczyni dawnych Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej (1818-1867), (1918-1925) i Siedleckiej czyli Podlaskiej (1925-1992). Na ten temat opublikował wiele znaczących przyczynków i artykułów. Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji z historii regionu południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, dlatego też o wspomnianym obszarze pisze z dużą znajomością problematyki regionalnej.
Podstawą niniejszej publikacji jest dysertacja doktorska Rafała Dmowskiego, która została obroniona w 2006 r. w Akademii Podlaskiej (obecnie UPH). Książka ta wypełnia lukę w polskiej historiografii kościelnej, dotyczącej dziejów Kościoła siedleckiego.
Struktura opracowania jest bardzo przejrzysta i adekwatna do treści, zawartych w poszczególnych jej rozdziałach. Autor, rekonstruując historię Diecezji Siedleckiej, korzystał ze wzorów i doświadczeń innych badaczy, zajmujących się wcześniej dziejami Kościoła w Polsce. Wykorzystał także zasady metodologii, stosowanej w naukach historycznych. Wszystkie zagadnienia, podejmowane w pracy, są wnikliwie i szczegółowo analizowane w oparciu o bogaty materiał archiwalny oraz dotychczasową literaturę przedmiotu”.
 
Dr Rafał Dmowski – adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor, współautor lub redaktor naukowy 12 książek, m.in.: Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Wybór źródeł, Iganie-Siedlce 2011; Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku, Siedlce 2007 (wspólnie z Arturem Ziontkiem); Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat siedleckiej straży pożarnej, Siedlce 2007 (wspólnie z Andrzejem Celińskim); Prasa podlaska w XIX-XXI w. Szkice i materiały, t. III, Siedlce 2010 (współredaktor z Arkadiuszem Kołodziejczykiem); Szkice z dziejów powstania listopadowego – w 180. rocznicę bitwy pod Iganiami (1831-2011), Sziedlce 2011 (redaktor).
Autor ponad 140 artykułów naukowych i popularnonaukowych, dotyczących historii: Polski przełomu XIX i XX wieku, Kościoła, kolei, straży pożarnych oraz dziejów Podlasia i Mazowsza. Popularyzator historii poprzez udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz inscenizacjach historycznych, dotyczących dziejów regionu.
Członek Komisji Historycznej II Synodu Diecezji Siedleckiej. Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siedlcach, członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP (2008-2012).
Dr Rafał Dmowski w swojej publikacji podejmuje ważną i niezwykle złożoną problematykę dziejów rzymskokatolickiej diecezji podlaskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. W książce zostało podjętych szereg istotnych wątków, dotyczących rozwoju struktur administracyjnych diecezji, jej instytucji centralnych, funkcjonowania seminarium duchownego, charakterystyki duchowieństwa i działalności organizacji społecznych. Autor nie unika tematów trudnych. Walorem pracy dr. R. Dmowskiego jest wykorzystywanie literatury i bazy źródłowej.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

13 hours 7 minutes ago

👉Uroczystości upamiętnienia 97. rocznicy śmierci wybitnego pisarza i noblisty Władysława Stanisława Reymonta odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim w dniu 5 grudnia 2022 r. Program: 10.50

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 9 hours ago

📖📚Dr Janusz Gmitruk dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego uprzejmie zaprasza na promocję książki pt.: „Wszystkich wystrzelać jak psów…” Niemiecki odwet za działalność Oddziału Wydzielonego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 18 hours ago

🎥Relacja filmowa z podsumowania obchodów roku Henryka Dobrzańskiego "Hubala", patrona Mazowsza, w 125. rocznicę jego urodzin. Wydarzenie odbyło się 17.11.2022 r. o godz. 17.00 w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 9 hours ago

◼ 40 lat temu, 28 listopada 1982 r., zmarł w Świeciu Franciszek Maj (ur. 1 września 1911 r. w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk), działacz ZMW

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 9 hours ago

◼️ 54 lata temu, 26 listopada 1968 r. zmarła w rodzinnej wsi Lipiny Helena Spoczyńska (ur. 27 lutego 1896 r. w Lipinach, pow. Opoczno), 🍀działaczka

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

💥Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Klub Parlamentarny, Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści uprzejmie zapraszają na konferencję naukową połączoną z otwarciem wystawy zorganizowaną

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Częstochowie oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zapraszają na wernisaż wystawy "Powstanie Zamojskie"

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

📣Dział Wydawnictw, Biblioteki i Informacji Muzealnej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie będzie ❌nieczynny w dniach 24-25 listopada 2022 r. 📖📚Zapraszamy na Nasze stoisko

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

🎥Relacja filmowa ze spotkania z dr. Ryszardem Ślązakiem autorem książki „Samozagłada polskiej gospodarki 1989-2016”, które odbyło się 15 listopada 2022 r. w siedzibie Muzeum Historii

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

🧐🍀 Dnia 17 listopada 1956 r. powstał memoriał grupy działaczy ludowych: Franciszka Dratwy, Bronisława Drzewieckiego, Michała Jagły, Franciszka Kamińskiego, Franciszka Litwina, Stanisława Mierzwy i Zygmunta