Historia

Wincenty Witos: prawo i wolność są największym skarbem narodu…

Janusz Gmitruk

15 

Opis

Warszawa 2021, s. 212 +foto.

W związku uroczystością odsłonięcia tablicy poświęconej Wincentemu Witosowi na murze Zakładu Karnego, gdzie chłopski przywódca był uwięziony w pierwszych dniach kwietnia 1939 roku […]. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wydało publikację okolicznościową pt. Wincenty Witos. Prawo i wolność są największym skarbem narodu… . To bogato ilustrowane opracowanie zawiera zwięzły życiorys, wizytówkę historyczną powiatu siedleckiego, wybór odezw, przemówień oraz wciąż aktualnych przesłań W. Witosa.

Fragment z tekstu z Zielonego Sztandaru

Spis treści

Do Czytelników….

Wincenty Witos (1874-1945) – zarys życia i działalności – Janusz Gmitruk…

Wizytówka historyczna powiatu siedleckiego…

Odezwy i przemówienia Wincentego Witosa….

Witosowe przesłania…

Publikacje o Wincentym Witosie (wybór)…