Historia

Wincenty Witos

Kategorie: ,

40 

Opis

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, s. 64, il. + płyta CD.

Publikacja składa się ze zbioru zdjęć związanych z Wincentym Witosem oraz, przede wszystkim, z płyty CD, na której znajdują się dzieła wybrane Witosa w formacie pdf (każdemu tomowi wydawanemu przez LSW w latach 1998-2007, odpowiada jeden plik.