Promocja!

Wojsko. Historia wojskowa. Bezpieczeństwo Polski

red. nauk. Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek

Cena: 60.00 

Opis

Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Tadeuszowi Paneckimu z okazji siedemdziesiątych urodzin, Warszawa 2021, s. 539, nlb. 1.

Spis treści

TABULA GRATULATORIA…..

PROFESOR TADEUSZ PANECKI – BIOGRAFIA NAUKOWA….

WYKAZ PUBLIKACJI Z LAT 1976-2021 ….

UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ…

Tomasz Panecki, Ziemia średzka – studium kartograficzno-historyczne…..

Halina Łach, Los ludności północno-wschodnich obszarów Królestwa Polskiego i południowo-wschodnich Prus Wschodnich w pierwszych latach I wojny światowej….

Mirosław Nagielski, Stanowisko wojska związkowego pod laską Adama Ostrzyckiego przed sejmem wiosennym 1666 roku……..

Antoni F. Komorowski,Statki latarniowe z Gdańska zbudowane w Kaiserliche Werft Danzig …

Karol Olejnik, Kulturowa spuścizna Legionów Piłsudskiego ….

Lech Wyszczelski, Traktat mniejszościowy z 1919 roku i jego antypolski wydźwięk…

Krzysztof Filipow, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości w Europie XX wieku …

Adam Adrian Ostanek, Miejsce i rola Wojska Polskiego w rozwoju Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Kresach Południowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej …

Wojciech Włodarkiewicz, Bezpieczeństwo wewnętrzne i życie polityczne województw południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w 1935 roku….

Robert Majzner, Wpływ wojny domowej w Hiszpanii na bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – zarys problematyki…

Henryk Ćwięk, Wbrew traktatowi wersalskiemu. Sytuacja w Niemczech po zajęciu zdemilitaryzowanej strefy Nadrenii w 1936 roku w świetle polskiego rozpoznania….

Claude Bonard, Switzerland in 1939 at the time of the Polish campaign…….

Marek Kornat, Potwierdzenie zdrady. Konferencja Najwyższej Rady Wojennej w Abbeville (12 września 1939 roku)

Jerzy Juchnowski, Rafał Juchnowski, Romantyzm integracyjny w polskiej myśli politycznej okresu wojny i okupacji…

Danuta Kisielewicz, Polityczne i wojskowe środowisko Ślązaków w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej…

Marcin Panecki, Dokumentując ludobójstwo. Relacje więźniów KL Auschwitz w internetowej bazie świadectw      „Zapisy Terroru”…

Krzysztof Bąkała, Los duchowieństwa przetrzymywanego w obozach specjalnych NKWD – październik 1939 – maj 1940 roku ….

Zbigniew Judycki, Madonna Kozielska….

Józef Smoliński, Stan zdrowotny Polaków wstępujących do Armii Polskiej w ZSRR …

Kazimierz Przybysz, Kwestie własności w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945…

Henryk Stańczyk, Druga wojna światowa na froncie wschodnim  1941-1945..

Janusz Zuziak, Wpływ pogody i terenu na przebieg operacji „Market – Garden”….

Janusz Gmitruk, Niedocenione zwycięstwo pod Wojdą i Zaborecznem i jego bohater Franciszek Bartłomowicz…

Jerzy Mizgalski, Losy Ocalonych Żydów w Polsce (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku)…

Wiesław Bolesław Łach, Rozminowanie Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny światowej …

Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki, Rumunia w oczach polskich attaches wojskowych (1956-1968)……

Dariusz S. Kozerawski, Polska Wojskowa Jednostka Logistyczna w międzynarodowych siłach pokojowych UNTAG w Namibii ….

Michał Klimecki, Niewypowiedziane wojny Federacji Rosyjskiej na obszarze byłego Związku Radzieckiego w latach 1991-2014 …

Tomasz Kośmider, Rola uwarunkowań tożsamościowo-kulturowych w procesie powstawania i rozwoju wspólnot narodowych i politycznych na przykładzie państwa polskiego….

Jan Łaszczyk, U źródeł kształcenia do twórczości w Polsce …

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

11 hours 57 minutes ago

◼️◾️26 września 1944 r. został przez gestapo aresztowany w czasie pacyfikacji podwarszawskiego Międzylesia 👉Stanisław Miłkowski (ur. 6 czerwca 1905 r. w Sikorzycach, pow. Dąbrowa Tarnowska),

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 18 hours ago

🌼🌸🌻Kontynuujemy prezentację prac biorących udział w wystawie "Kwiaty polskie w akwareli" mającej miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Kolejne akwarele pokażemy w następnych postach.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 15 hours ago

Zapraszamy do zapoznania się prelekcją dyrektora MPHRL dr Janusza Gmitruka poświęconej Franciszkowi Kamińskiemu, wybitnemu działaczowi ruchu ludowego, generałowi dywizji Wojska Polskiego, komendantowi głównemu Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

◼️17 września 1946 r. za tzw. działalność antypaństwową władze bezpieczeństwa aresztowały w Krakowie: Stanisława Mierzwę - sekretarza NKW PSL, Stanisława Marcinkowskiego - prezesa Spółdzielni Wydawniczej

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

⬛️83 lata temu 17 września 1939 r. Związek Sowiecki napadł na Polskę. Pragnąc upamiętnić to tragiczne wydarzenia zapraszamy do wysłuchania referatów poświęconych ofiarom sowieckiej agresji,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

Skąd się wzięła 🇺🇦 Ukraina? Od kiedy można mówić o istnieniu państwa ukraińskiego? Jakie były jej losy na przestrzeni dziejów? Zapraszamy do obejrzenia 🎥 cyklu

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

📌22 września 2022 r. o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Częstochowie przy ulicy. M. Konopnickiej rozpocznie się wernisaż wystawy "Powstanie zamojskie", na które serdecznie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

🌼🌸🌻Wyśpiewane przez artystów, wytęsknione przez Polaków na emigracji. Symbol szczęścia, miłości, ale i pożegnania. W polskich kwiatach, które stały się tematem pleneru malarskiego w Przewięzi

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 17 hours ago

fb.watch/fuE-fbV1BW/ 💚„Kulturalna szkoła na Mazowszu” to program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego, który umożliwia zakup biletów do instytucji kultury samorządu Mazowsza