Promocja!

Wojsko. Historia wojskowa. Bezpieczeństwo Polski

red. nauk. Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek

Cena: 60.00 

Opis

Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Tadeuszowi Paneckimu z okazji siedemdziesiątych urodzin, Warszawa 2021, s. 539, nlb. 1.

Spis treści

TABULA GRATULATORIA…..

PROFESOR TADEUSZ PANECKI – BIOGRAFIA NAUKOWA….

WYKAZ PUBLIKACJI Z LAT 1976-2021 ….

UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ…

Tomasz Panecki, Ziemia średzka – studium kartograficzno-historyczne…..

Halina Łach, Los ludności północno-wschodnich obszarów Królestwa Polskiego i południowo-wschodnich Prus Wschodnich w pierwszych latach I wojny światowej….

Mirosław Nagielski, Stanowisko wojska związkowego pod laską Adama Ostrzyckiego przed sejmem wiosennym 1666 roku……..

Antoni F. Komorowski,Statki latarniowe z Gdańska zbudowane w Kaiserliche Werft Danzig …

Karol Olejnik, Kulturowa spuścizna Legionów Piłsudskiego ….

Lech Wyszczelski, Traktat mniejszościowy z 1919 roku i jego antypolski wydźwięk…

Krzysztof Filipow, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości w Europie XX wieku …

Adam Adrian Ostanek, Miejsce i rola Wojska Polskiego w rozwoju Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Kresach Południowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej …

Wojciech Włodarkiewicz, Bezpieczeństwo wewnętrzne i życie polityczne województw południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w 1935 roku….

Robert Majzner, Wpływ wojny domowej w Hiszpanii na bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – zarys problematyki…

Henryk Ćwięk, Wbrew traktatowi wersalskiemu. Sytuacja w Niemczech po zajęciu zdemilitaryzowanej strefy Nadrenii w 1936 roku w świetle polskiego rozpoznania….

Claude Bonard, Switzerland in 1939 at the time of the Polish campaign…….

Marek Kornat, Potwierdzenie zdrady. Konferencja Najwyższej Rady Wojennej w Abbeville (12 września 1939 roku)

Jerzy Juchnowski, Rafał Juchnowski, Romantyzm integracyjny w polskiej myśli politycznej okresu wojny i okupacji…

Danuta Kisielewicz, Polityczne i wojskowe środowisko Ślązaków w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej…

Marcin Panecki, Dokumentując ludobójstwo. Relacje więźniów KL Auschwitz w internetowej bazie świadectw      „Zapisy Terroru”…

Krzysztof Bąkała, Los duchowieństwa przetrzymywanego w obozach specjalnych NKWD – październik 1939 – maj 1940 roku ….

Zbigniew Judycki, Madonna Kozielska….

Józef Smoliński, Stan zdrowotny Polaków wstępujących do Armii Polskiej w ZSRR …

Kazimierz Przybysz, Kwestie własności w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945…

Henryk Stańczyk, Druga wojna światowa na froncie wschodnim  1941-1945..

Janusz Zuziak, Wpływ pogody i terenu na przebieg operacji „Market – Garden”….

Janusz Gmitruk, Niedocenione zwycięstwo pod Wojdą i Zaborecznem i jego bohater Franciszek Bartłomowicz…

Jerzy Mizgalski, Losy Ocalonych Żydów w Polsce (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku)…

Wiesław Bolesław Łach, Rozminowanie Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny światowej …

Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki, Rumunia w oczach polskich attaches wojskowych (1956-1968)……

Dariusz S. Kozerawski, Polska Wojskowa Jednostka Logistyczna w międzynarodowych siłach pokojowych UNTAG w Namibii ….

Michał Klimecki, Niewypowiedziane wojny Federacji Rosyjskiej na obszarze byłego Związku Radzieckiego w latach 1991-2014 …

Tomasz Kośmider, Rola uwarunkowań tożsamościowo-kulturowych w procesie powstawania i rozwoju wspólnot narodowych i politycznych na przykładzie państwa polskiego….

Jan Łaszczyk, U źródeł kształcenia do twórczości w Polsce …

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 10 hours ago

💚Pragniemy poinformować, że nasza publikacja "Mała encyklopedia Polonii francuskiej" autorstwa Zbigniewa Andrzeja Judyckiego otrzymała wyróżnienie Nagrody KLIO w kategorii edytorskiej, przyznawanej przez Porozumienie Wydawców Książki

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 12 hours ago

💚🎥Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zrealizowanego w poetyckim klimacie filmu promującego książkę 👉Urszuli Furman "Norwida światy równoległe".

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

◼ Pragniemy przedstawić kolejny obiekt z naszej plenerowej galerii. Jest nim projekt pomnika z roku 1963 wyrzeźbionego w kamionce przez Jana Ślusarczyka, zatytułowany „Małżeństwo”. Docelowa

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

💚🎥Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Czwartkowego Spotkania z Książką im. Ryszarda Miazka. Rozmowa dotyczy 📗publikacji „Jan Siwiec (1891 – 1961) w panoramie dziejów”. Autorami

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

Minął już jakiś czas od konferencji poświęconej 👉Maciejowi Ratajowi, mimo to pragniemy zaprezentować filmową relację z tego wydarzenia. Uważamy, że należy przy każdej pojawiającej się

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

Na prośbę 🚂 Stacji Muzeum - dawne Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz pragnąc wesprzeć działania jednostek muzealnych na terenie województwa mazowieckiego, zapraszamy na spotkanie poświęcone

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

🇵🇱11 listopada 2021 r. delegacja pracowników MHPRL na czele z dyrektorem Januszem Gmitrukiem i wicedyrektorem Jerzym Mazurkiem, złożyła kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie🍀💚🍀

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji spotkaniu z okazji 🇵🇱 Święta Niepodległości 💥 100. rocznicy zakończenia zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz 🏛 20. powstania Stowarzyszenia Muzeum Policji. ◼️Uroczystość

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 2 days ago

⚔️🍀🇵🇱 Działania polityczne ludowców, zmierzające do uobywatelnienia chłopów, były nową formułą walki o niepodległość Polski odzyskanej w imię ludu i dla ludu. Wszelkie inicjatywy i

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 3 days ago

🍀🔥🍀 Zanim przejdziemy do jutrzejszej, niezwykle ważnej rocznicy w historii Polski, pragniemy zaprezentować 🎥 filmową relację z obchodów 81. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich, jakie miały