Historia

Z głębokości. Prace ofiarowane. Ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu

Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek, ks. Jerzy Zając [red.]
Kategorie: ,

75 

Opis

Warszawa 2023, s. 435[5].

Spis treści:

Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek, ks. Jerzy Zając

Wprowadzenie

Stefan Bednarek 91944-20220

Edukacja regionalna w meandrach reform oświatowych

Józef Borzyszkowski

Nie tylko o postaci Lecha Bądkowskiego 91920-19840 i jego wizji Rzeczypospolitej

Ks. Mariusz Chamarczuk

Młodzież wobec Unii Europejskiej w perspektywie skandynawskiej. Wyniki badań własnych

Jan Engelgard

Roman Bratny i portrety pokolenia Kolumbów

Janusz Gmitruk

Kościół katolicki- źródła wiecznego trwania

Jerzy Gocko

Regionalizm w świetle personalistycznej kategorii uczestnictwa. Studium na kanwie Osoby i czynu Karola Wojtyły oraz badań prof. Henryka Skorowskiego 

Bożena Konikowska

Ksiądz profesor Henryk Skorowski. Człowiek o ogromnym dorobku naukowo-badawczy, erudyta i wybitny polski regionalista, dydatyk, człowiek dialogu

Andrzej Kotecki

Krajoznawstwo a niepodległość

Ks. Józef Mandziuk

O. Kasper Drużbicki Sj  (1590-1662) – teolog i mistyk polski w dobie potrydenckiej 

Marek Melnyk

Struktura doświadczenia aksjologicznego. Próba subiektywnego uporządkowania

Beata Michalec

Pamięć o Norwidzie

Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk

Dzieje i kultura społeczności Mennonitów w rejonie Twierdzy Modlin 

Ks. Jan Perszon

Zmierzch kaszubskiej ,,pustej nocy,,

Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski

Przebacznie chrześcijańskie a sprawiedliwość

Tadeusz Skoczek

Polscy strażacy u Jana Pawła II. Papież u Polaków

Bartłomiej Sokołowski

Warszawa, Modlin. Dzieje regionalnych fortyfikacji

Ks. Stanisław Urbański

Pasyjny wymiar Bożego miłosierdzia

Ks. Jerzy Zając

Przed jubileuszem 950-lecia diecezji płockiej. Z historii czasopiśmiennictwa parafialnego

Jolanta Załęczny

Kresowy regionalizm wg Józefa Białynia Chołodeckiego