Historia

Źródła i materiały do dziejów społeczno-politycznych i gospodarczych państw komunistycznych z Europy wschodniej zależnych od związku radzieckiego (1947-1964/68), t. 2

Janusz Gmitruk; Romuald Turkowski [oprac.]
Kategoria:

70 

Opis

Warszawa- Kielce 2024, s.654.

„W ramach planu badawczego Instytutu Ruchu Ludowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego postanowiliśmy opracować i upowszechnić drukiem wydawnictwo źródłowe dotyczące historii bloku państw komunistycznych w okresie instalacji tego systemu w krajach Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej zależnych od ZSRR. Podczas prowadzenia zajęć okazało się, że dokumenty do dziejów Bloku Państw Komunistycznych z lat 1946-1989, zależnych od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), były rozproszone i znajdowały się w wydawnictwach z epoki, bardzo trudno dostępnych . Część z tych publikacji, jako zawierająca programowe treści komunistyczne została uznana za nieprzydatne i wycofano je z bibliotek. Prowadząc kwerendy archiwach i bibliotekach w Warszawie, najpierw zgromadziliśmy duży materiał źródłowy do dziejów bloku państw komunistycznych w latach 1945-1964, a więc do okresu jego instalowania i umacniania tego systemu. Szczególnie długo trwało to instalowanie i umacnianie systemu na wsi. Indywidualni chłopi w europejskich krajach bloku komunistycznego zależnych od ZSRR stoczyli śmiertelny bój z komunistami wprowadzającymi na wsi system kołchozowo-sowchozowy, wzorowany na sowieckim systemie gospodarczym. Bój ten zakończył się pokonaniem chłopów z wyjątkiem Polski, gdzie system ten nie został wprowadzony dzięki przewlekaniu jego instalacji, szczególnie przez ekipę Władysława Gomułki,  rządzącą w Polsce w latach 1956-1970. Na przełomie  lat 1956-1970. Na przełomie lat 50/60.tych XX wieku komuniści w pozostałych krajach bloku sowieckiego tj. Bułgarii, Czechosłowacji, Niemczech Wschodnich, Rumunii i na Węgrzech, zależnych od Związku Sowieckiego, system ten wprowadzili w życie i zagnali siłą chłopów do przysłowiowych kołchozów, czyli do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub państwowych gospodarstw rolnych. Z racji profilu naukowego naszej placówki postanowiliśmy w także i tym tomie, poprzez źródła przedstawić dzieje bloku europejskich państw komunistycznych zależnych od ZSRR, z uwzględnieniem spraw wsi i rolnictwa […]”.

 

fragment ze Wstępu

 

Spis treści

Część I

Ludowa Republika Bułgarii (Od likwidacji Cesarstwa Bułgarskiego do zbudowania komunistycznego systemu władzy na wzór ,,Kraju Rad”)

Część II

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna (Od demokracji liberalnej do stalinowskiego modelu państwa)

A. Aneks źródłowy dotyczący spóźnionej odwilży w czechosłowackiej republice socjalistycznej, czyli ,,praskiej wiosny,, z 1968r., wiosna-lato 1968r.

B. Przedruk fragmentów wspomnień rolników czeskich opublikowanych w wydawnictwie pt. ,, vyhnanci. Akce ,,kulak,,. Zlocin proti lidskosti,, pod red. Miroslava Ruzicki. Tom 1-2 Havlicków Brod 2008-2011, dotyczących brutalnej kolektywizacji wsi czechosłowackiej przez komunistów w latach 1948-1960.

Część III

Niemiecka republika demokratyczna (Wzorowa republika typu sowieckiego na gruzach faszystowskiego państwa Adolfa Hitlera)

Część IV 

Socjalistyczna republika Rumunii (Od Monarchii Konstytucyjnej do krwawej dyktatury komunistycznej)

Część V

Węgierska republika ludowa (Węgierska droga budowy totalitarnego państwa komunistycznego, próba obalenia w czasie Powstania w 1956r., oraz następstw jego klęski)

Wybór literatury dotyczącej dziejów Europejskich Krajów Bloku Socjalistycznego zależnych od ZSRR. 

 

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu