Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

56 lat temu 13 grudnia 1966 r. zmarł Stanisław Mikołajczyk, premier rządu RP w Londynie w latach 1943-1944, prezes Polskiego Stronnictw Ludowego

 

 

56 lat temu 13 grudnia 1966 r. zmarł w Stanach Zjednoczonych Stanisław Mikołajczyk, premier rządu RP w Londynie w latach 1943-1944, prezes Polskiego Stronnictw Ludowego działającego w Polsce w latach 1945-1947 i później na uchodźstwie. Jego śmierć 14 grudnia odnotowały „Washington Post”, „The New York Times”, BBC, podając najważniejsze fakty z życia Mikołajczyka. Dla przypomnienia walczył on w powstaniu wielkopolskim w 1919 r., w wojnie polsko-bolszewickiej, organizował ruch ludowy i młodzieży wiejskiej w Wielkopolsce, był prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, posłem do Sejmu RP III kadencji, współorganizatorem Wielkiego Strajku Chłopskiego w sierpniu 1937 r., żołnierzem wojny obronnej we wrześniu 1939 r., wiceprzewodniczącym Rady Narodowej RP, ministrem w rządzie gen. Władysława Sikorskiego, wspomnianym już premierem własnego gabinetu, wicepremierem i ministrem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej (1945-1947), posłem do Krajowej Rady Narodowej (1945-1947), posłem do Sejmu Ustawodawczego (1947), prezesem Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego (1950-1966), prezesem Międzynarodowej Unii Chłopskiej (1948-1964). Całe swoje życie poświęcił Mikołajczyk twórczej pracy dla Polski, budując w niej organizacje demokratyczne lub jej broniąc podczas wojen. Na emigracji od 1947 r. aż do swej śmierci czynnie angażował się w działalność antykomunistyczną, występując z przemówieniami m.in. w ONZ, na falach Radia Wolna Europa, w Stowarzyszeniu Europejskich Narodów Ujarzmionych czy na konferencjach Europejskiej Konfederacji Rolnictwa. Dla swych rodaków na uchodźstwie miał jedno przesłanie: „Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski”.

Popiersie: Stanisław Mikołajczyk | autor: Józef Opala | MHPRL

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami: