Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

Oszczędność, praca, solidarność

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo „Ofi cyna Naukowa”
uprzejmie zapraszają na spotkanie wokół książki
Oszczędność, praca, solidarność.
Wybór pism Franciszka Stefczyka
pod redakcją naukową Remigiusza Okraski
które odbędzie się 24 lutego 2017 r. o godz. 17.00
w siedzibie MHPRL, al. Wilanowska 204, Warszawa

Zapraszamy na dyskusję wokół zbioru pism Franciszka Stefczyka,
opublikowanego w Ofi cynie Naukowej w ramach serii wydawniczej Kooperatyzm.

Dyskusja będzie dotyczyła korzeni ideowych działalności Stefczyka, charakteru Kas Stefczyka i ich znaczenia dla rozwoju wsi galicyjskiej, roli, jaką ich twórca odegrał w polskim ruchu spółdzielczym, a także aktualności jego idei.
Spotkanie z Remigiuszem Okraską, redaktorem naukowym zbioru pism Stefczyka, poprowadzi dr Bartłomiej Błesznowski, badacz historii polskiego kooperatyzmu z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, współredaktor serii Kooperatyzm.
W trakcie spotkania będzie można nabyć książkę.

REMIGIUSZ OKRASKA – socjolog, społecznik. Publicysta, autor kilkuset tekstów prasowych.
Współzałożyciel, a następnie redaktor naczelny „Obywatela”/„Nowego Obywatela”.

Redaktor i pomysłodawca około 20 książek, w tym polskich przekładów prac Aldo Leopolda,
Davida C. Kortena i Dave’a Foremana, a także wyborów tekstów zapomnianych lub mało znanych polskich myślicieli społeczno-politycznych, m.in. Edwarda Abramowskiego, Romualda Mielczarskiego, Jana Wolskiego, Jana Gwalberta Pawlikowskiego.