Dzieje gminy Łopuszno w latach 1945-2018

Romuald Turkowski

Cena: 40.00 

Opis

Warszawa 2019, s. 620 [18].

Opracowanie dziejów Łopuszna w czasach najnowszych tj. w latach 1945-2018 jest przedsięwzięciem ważnym z punktu widzenia badawczego jaki i społecznego. Dobrze się stało, że autor zdecydował się na wydanie, dzieła, który w profesjonalny a zarazem czytelny sposób oddaje pełne dzieje tej malowniczo położonej Ziemi Świętokrzyskiej miejscowości.

Z recenzji prof. Janusza Szczepańskiego

Spis treści

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wstęp

Część I – W latach powojennej odbudowy oraz wprowadzania „socjalistycznego systemu” w Łopusznie i okolicy (1945-1956)

Rozdział 1. Po uwolnieniu spod okupacji niemieckiej i w okresie instalacji władzy „ludowej”, czyli komunistycznej…

Rozdział 2. Czasy „budowy podstaw socjalizmu”, czyli proces sowietyzacji Łopuszna i jego okolicy…

Część II – W latach funkcjonowania „realnego socjalizmu” na ziemi łopuszańskiej (1956-1989)

Rozdział 1. Działalność „socjalistycznych” władz administracyjno-samorządowych

Rozdział 2. Rola partii komunistycznej (PZPR) jako „machiny władzy” na poziomie gromadzko-gminnym

Rozdział 3. Rola ludowców łopuszańskich ze ZSL w życiu lokalnej społeczności

Rozdział 4. Rolnictwo indywidualne w warunkach istnienia socjalistycznej gospodarki

Rozdział 5. Oświata, sport szkolny i kultura w „socjalistycznych realiach”

Rozdział 6. Życie religijne w Parafii czasów „realno-socjalistycznych”

Rozdział 7. Bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz społeczny w gminie

Rozdział 8. Problemy ochrony zdrowia i sprawy opieki socjalnej

Część III. Współczesne problemy życia mieszkańców ziemi łopuszańskiej (1990-2018)

Rozdział 1. Samorząd gminny w warunkach demokratycznego państwa

Rozdział 2. Następstwa komunalizacji gminy samorządowej dla społeczności lokalnej

Rozdział 3. Szkolnictwo podstawowe w dobie przemian organizacyjno-programowych

Rozdział 4. Łopuszańskie szkolnictwo średnie – „Od Małego Ośrodka” do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Rozdział 5 – Przejawy życia kulturalnego oraz religijnego mieszkańców Ziemi Łopuszańskiej

Rozdział 6. Warunki działalności rolniczej w systemie kapitalistycznym

Rozdział 7 –  Sprawy bezpieczeństwa publicznego i społecznego lokalnej wspólnoty gminnej

Zakończenie

Indeks osobowy

Aneks zdjęciowy

 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 2 hours ago

🍀102 lata temu - 8 sierpnia 1920 r. PSL „Wyzwolenie" w odezwie Do braci chłopów podkreśliło, że tylko w Polsce niepodległej „lud może sobie zaprowadzi

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 6 hours ago

💚🍀Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości poświęconej rocznicy inauguracji działalności Muzeum w Żółtej Karczmie jaka odbyła się27 lipca 2022 r. o godz.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 7 hours ago

💚🌞💚Dnia 22 lipca 2022 r. przebywali w Muzeum członkowie Oddziałów Regionalnych TUL z całego kraju. Zostali powitani przez dr Janusza Gmitruka, dyrektora MHPRL. Dyrektor przedstawił

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 hours ago

‼️Dziś o 13 odbędzie się transmisja online prelekcji dr hab. Arkadiusza Indraszczyka na temat działalności Adama Bienia 1. zastępcy Delegata Rządu RP w czasie powstania

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

🇵🇱🔥Przy okazji obchodów 78. rocznicy powstania warszawskiego pragniemy zwrócić Waszą uwagę na działania wroga, mogące mieć duży wpływ na przebieg działań powstańczych. Mówimy tu o

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

🍀🍀🍀Zapraszamy do obejrzenia prelekcji poświęconej początkom ruchu ludowego.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

🟩Zapraszamy do obejrzenia prelekcji na temat Stanisława Mikołajczyka z okazji 121. rocznicy jego urodzin. 🍀🇵🇱 Stanisław Mikołajczyk należy do trójki najwybitniejszych postaci polskiego ruchu ludowego