Dzieje gminy Łopuszno w latach 1945-2018

Romuald Turkowski

Cena: 40.00 

Opis

Warszawa 2019, s. 620 [18].

Opracowanie dziejów Łopuszna w czasach najnowszych tj. w latach 1945-2018 jest przedsięwzięciem ważnym z punktu widzenia badawczego jaki i społecznego. Dobrze się stało, że autor zdecydował się na wydanie, dzieła, który w profesjonalny a zarazem czytelny sposób oddaje pełne dzieje tej malowniczo położonej Ziemi Świętokrzyskiej miejscowości.

Z recenzji prof. Janusza Szczepańskiego

Spis treści

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wstęp

Część I – W latach powojennej odbudowy oraz wprowadzania „socjalistycznego systemu” w Łopusznie i okolicy (1945-1956)

Rozdział 1. Po uwolnieniu spod okupacji niemieckiej i w okresie instalacji władzy „ludowej”, czyli komunistycznej…

Rozdział 2. Czasy „budowy podstaw socjalizmu”, czyli proces sowietyzacji Łopuszna i jego okolicy…

Część II – W latach funkcjonowania „realnego socjalizmu” na ziemi łopuszańskiej (1956-1989)

Rozdział 1. Działalność „socjalistycznych” władz administracyjno-samorządowych

Rozdział 2. Rola partii komunistycznej (PZPR) jako „machiny władzy” na poziomie gromadzko-gminnym

Rozdział 3. Rola ludowców łopuszańskich ze ZSL w życiu lokalnej społeczności

Rozdział 4. Rolnictwo indywidualne w warunkach istnienia socjalistycznej gospodarki

Rozdział 5. Oświata, sport szkolny i kultura w „socjalistycznych realiach”

Rozdział 6. Życie religijne w Parafii czasów „realno-socjalistycznych”

Rozdział 7. Bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz społeczny w gminie

Rozdział 8. Problemy ochrony zdrowia i sprawy opieki socjalnej

Część III. Współczesne problemy życia mieszkańców ziemi łopuszańskiej (1990-2018)

Rozdział 1. Samorząd gminny w warunkach demokratycznego państwa

Rozdział 2. Następstwa komunalizacji gminy samorządowej dla społeczności lokalnej

Rozdział 3. Szkolnictwo podstawowe w dobie przemian organizacyjno-programowych

Rozdział 4. Łopuszańskie szkolnictwo średnie – „Od Małego Ośrodka” do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Rozdział 5 – Przejawy życia kulturalnego oraz religijnego mieszkańców Ziemi Łopuszańskiej

Rozdział 6. Warunki działalności rolniczej w systemie kapitalistycznym

Rozdział 7 –  Sprawy bezpieczeństwa publicznego i społecznego lokalnej wspólnoty gminnej

Zakończenie

Indeks osobowy

Aneks zdjęciowy

 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 hours 51 minutes ago

◾️◾️◾️W dniu wczorajszym, 26 stycznia 2023 zmarł w Warszawie ZBIGNIEW ANDRZEJ JUDYCKI Dziennikarz, biograf Polonii, autor słowników biograficznych. Ur. 4 IX 1948, Opatów. ◾️Studia, kariera

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

7 hours 15 minutes ago

📸Fotorelacja ⚔️W związku ze 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, 25 stycznia 2023 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbyło

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 5 hours ago

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Muzeum Niepodległości Stowarzyszenie Historyków Wojskowości Zakład Historii Ruchu Ludowego 🟢uprzejmie zapraszają na konferencję naukową nt. 80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 9 hours ago

🟩21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach urodził się Wincenty Witos - polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP. ✍️ (...) Po człowieku zostaje

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 23 hours ago

◾83 lata temu, 20 stycznia 1940 r. aresztowany został przez niemieckich nazistów w Jarosławiu ◾Ignacy Solarz (ur. 28 grudnia 1891 r. we wsi Ołpiny, w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

Zapraszamy📣 PROGRAM: ▪️Dr Janusz Gmitruk (MHPRL) Chłopi i powstanie styczniowe. Zarys problematyki ▪️Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (MHPRL, UPH) Sytuacja międzynarodowa Polski w okresie powstania styczniowego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

◾️81 lat temu, 18 stycznia 1942 r. zamordowany został przez nazistów Jan Wójkiewicz ps. Jacek Pogoda (ur. 9 września 1906 r.) w Konarskich, pow. Śrem).

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

❄️Zapraszamy do obejrzenia wystawy: Górski świat widziany akwarelą. Wystawę można oglądać od stycznia do marca 2023 r., w oddziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w