Historia

Gorące słowa. Wybrana publicystyka Wincentego Witosa

wstęp i oprac. Mateusz Ratyński, przedmowa Janusz Gmitruk
Kategoria:

30 

Opis

Warszawa 2023, s.48.

Wincenty Witos, wybitny polityk i mąż stanu, przywódca ruchu ludowego i chłopów polskich, pełniąc najważniejsze funkcje państwowe i partyjne, przywiązywał dużą wagę do słowa pisanego. Od początku swojej działalności politycznej aż po ostatnie dni życia często sięgał po pióro, aby publikowane artykuły i broszury prezentować swoje racje polityczne, ale także kształtować postawy chłopów, członków stronnictwa i działaczy ruchu ludowego. Czynił to z przekonaniem,  że będą oni stanowić przewodnik wytyczający kierunki działania ludowców. Współpracownicy wielkiego przywódcy ruchu ludowego, politycy, naukowcy cytowali i przywoływali w argumentacji politycznej trafne riposty, komentarze i refleksje wypowiadane  przez Witosa w określonym kontekście i sytuacji. Mamy do dyspozycji bogatą twórczość Wincentego Witosa zawartą w prasie i dziełach wybranych. Wszystko to, co mówił i pisał, od chwili kiedy wziął pióro do ręki i wygłosił pierwsze przemówienie, miało głębokie przesłanie społeczne i polityczne. Wincenty Witos pisał zajmująco, precyzyjnie i poprawnie stylistycznie. Zastanawiające jest, jak było to możliwe, że człowiek, który uczęszczał zaledwie cztery zimy do szkoły wiejskiej, posiadał taką umiejętność wysławiania się i przelewania myśli na papier.  Był on niewątpliwie jedynym z niewielu genialnych samouków, zauważonych przez innych. Do jego awansu społecznego przyczyniła się zarówno jego ciężka, mozolna praca nad sobą i własnym rozwojem intelektualnym, jak i formacja polityczna, która zbudowana na opoce tradycji niepodległościowych stała się reprezentacją chłopów- tej warstwy społecznej, z której wywodził się Wincenty Witos. Głównym źródłem wiedzy Wincentego Witosa były książki oraz własne doświadczenia w poznawaniu funkcjonowania społeczności wiejskiej, samorządu i parlamentaryzmu zaborczego. Z książek uczył się świata i jego dziejów, historii państwa i narodu polskiego[…].

fragment z Przedmowy

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu