Poezja

Wiersze wybrane

Bronisław Majek
SKU: 70 Kategorie: ,

15 

Opis

 Warszawa 2005, s. 250.

Publikacja została przygotowana z okazji 100-lecia urodzin autora, który, jako aktywny działacz ruchu ludowego niestrudzenie odkrywał nieznane karty historii Ziemi Garwolińskiej i ożywiał je w strofach swych wierszy.

Spis treści

Przedmowa – Janusz Gmitruk

Wstęp – Tadeusz Piesio

I. Ziemia-Przyroda-Wieś…

II. Rolniczy Trud…

III. Wiejskie obrazki…

IV. Chłopska dola…

V. W obronie sprawiedliwości…

VI. Przeciw rządom sanacji…

VII. Na ludowo-wiciowej drodze…

VIII. Wojna i okupacja…

IX. Nowa rzeczywistości…