Historia

Męczeństwo i pamięć

Stanisław Durlej, Tadeusz Obara
Kategoria:

40 

Opis

Warszawa 2023, s.263.

Spis treści:

Przedmowa

Michniów

Część I – Męczeństwo i pamięć

Rozdział I

Męczeństwo

Przeżyłem to

Lista zamordowanych mieszkańców Michniowa w dniach 12-13lipca 1943 roku

Mieszkańcy Michniowa aresztowani 12 lipca 1943r. w Michniowie oraz deportowani do Oświęcimia i na przymusowe roboty do Niemiec i okupowanego kraju

Rozdział II 

Pamięć

Od idei do realizacji-Pomnik-Mauzoleum Michniów

Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Budowy

Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie powołanego w 1984 roku

Skład Komitetu Honorowego Budowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie powołany w 1991 roku

Skład osobowy Fundacji ,,Pomnik-Mauzoleum,, w Michniowie powołanej w maju 1991 roku ( stan na dzień 1 września 200r.)

Zestawienie materiałów źródłowych i dokumentacyjnych dotyczących upamiętniania Michniowa w latach 1943-2000

Część II – Zachować w pamięci pokoleń

Rozdział I

Zachować w pamięci  pokoleń

Apel działaczy ZBoWiD i PTTK województwa kieleckiego

Rozdział II

Publikacje Stanisława Durleja na łamach prasy ludowej i rolniczej z latach 1983-2001

Wieści

Zielony Sztandar

Gazeta Rolnicza

Ludowiec Świętokrzyski

Rozdział III

Wystąpienie Stanisława Durleja na V kongresie PSL w dniu 23 listopada 1966 roku

Część III- Wykaz miejscowości spacyfikowanych w okresie II wojny światowej na terenie Polski ( w granicach administracyjnych roku 2000)

Wstęp

Wykaz miejscowości spacyfikowanych w czasie II wojny światowej na terenie Polski w granicach obecnych

W latach II wojny światowej i okupacji naród polski poniósł olbrzymie straty ludzkie i materialne. Działania okupantów, prześladowania i eksterminacja ugodziły wszystkie środowiska społeczeństwa polskiego. Bilans strat ludności wiejskiej był szczególnie krwawy. Druga rzeczpospolita była wówczas wśród państw europejskich średniej wielkości krajem rolniczym, w którym 70% ludności zamieszkiwało na wsi. Wojna totalna nie była nowością, ale rozmiary ostatniej stanowiły całkowite zaskoczenie dla współczesnej cywilizacji. Wszystkie dziedziny życia w okupowanym kraju zostały podporządkowane zaborczym planom okupantów. Dotyczyło to zarówno gospodarki, jak i siły roboczej. Okupacja niemiecka i sowiecka nie były tylko przejściowym utrudnieniem życia dla Polaków. Polityka zarówno niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich zawierała długofalowe działania zmierzające do wyniszczenia, wręcz unicestwienia narodu polskiego. Ziemie polskie zajęte przez Wehrmacht we wrześniu 1939r. uznane zostały przez Niemców za trwałą zdobycz wojenną i traktowane jako obszar, na którym realizować miano dalekosiężne plany polityczne tysiącletniej Rzeszy. Okupowane ziemie były miejscem wyzysku ekonomicznego i bezprzykładnej grabieży, która przyczyniła się do zapaści cywilizacyjnej kraju na wiele lat(…).

fragment z Przedmowy J. Gmitruk

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu