Czasopismo

Myśl Ludowa nr 14/2022

35 

Opis

Warszawa 2022, s. 188.

Spis treści:

Artykuły i studia

Mateusz Ratyński – Strategia polityczna PSL ”Piast” na początku I kadencji parlamentu RP ( listopad-grudzień 1922r.).

Mateusz Antosz – Od świeckiego agnostycyzmu poprzez konserwatywny nacjoliberalizm, aż po narodowy radykalny chrześcijanizm. Ewolucja myśli politycznej Romana Dmowskiego i polskich środowisk narodowych na przełomie XIX-XX wieku.

Andrzej Biały – 1 Wszechbiałoruski Zjazd Chłopów Polaków w Mińsku 28 luty- 3 marca 1926roku. Przygotowania-przebieg-uchwały.

Dariusz Półćwiartek – Składy osobowe zarządów powiatowych Stronnictwa Ludowego w województwie lwowskim w latach 1931-1939.

Romuald Turkowski – Stanisława Mikołajczyka przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego na emigracji walka z komunistami do końca o przywrócenie Polsce Niepodległości i Wolności  (1964-1966).

Marek, Norbert Czarkowscy – Problematyka przestępczości zorganizowanej o charakterze mafijnym- na przykładzie wybranych organizacji przestępczych na świecie.

Mariusz Bugajski, Paulina Cydzik – Agentura wpływu w funkcjonowaniu i tworzeniu środowisk przestępczych w RP.

Refleksje

Janusz Gmitruk – 12 maja 1926 roku- zamach polityczny czy pucz wojskowy Józefa Piłsudskiego.

Recenzje

Bolesław Wójcik, Refleksje i wspomnienia ”Starego Pedagoga” z lat 1936-1939, 1939-1945 oraz 1945-1973, relacje i wspomnienia opracował oraz przygotował do druku Mieczysław Adamczyk, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2022,ss.207- Adam Winiarz.

Jan Ryszard Sielezin, Metodologia badań społecznych. Definicje, terminy, pojęcia, Wydawnictwo Poligrafia AD REM, Jelenia Góra 2021, ss.248 Arkadiusz Indraszczyk.

Kronika

Informacja z obchodów 25-lecia O LTN-K w Częstochowie – Stanisław Gmitruk.

Sprawozdanie z obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Częstochowie – Stanisław Gmitruk.

Obchody 100-lecia powrotu części Górnego Śląska do Macierzy oraz uczenie pamięci Arki Bożka w Bytomiu – Stanisław Gmitruk.

Arkadiusz Indraszczyk, Mateusz Ratyński – Upamiętnianie ludowych mężów stanu w 2022r. przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Informacje o Autorach

Informacje dla Autorów