Historia

Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939)

SKU: 107 Kategorie: ,

30 

Brak w magazynie

Opis

Sławomir Mańko, Warszawa 2010, s. 480, fot.

Książka wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Autor analizuje postawy organizacji ludowych oraz ludowców wobec ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Książka wzbogacona aneksem źródłowym i bogatym zestawem ilustracji.

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Część I – Wobec społeczności żydowskiej przed odzyskaniem niepodległości

Rozdział I – Warunki kształtowania się polskiego ruchu ludowego na przełomie XIX i XX wieku

Rozdział II – Społeczność żydowska na przełomie XIX i XX wieku

Rozdział III – Tradycyjne sfery kontaktów chłopsko-żydowskich. Płaszczyzny współpracy i konfliktów

Rozdział IV – Kwestia żydowska w oficjalnych deklaracjach programowych i prasie polskiego ruchu ludowego

Część II – W okresie narodzin państwa i funkcjonowania demokracji parlamentarnej w II RP (1918-1926)

Rozdział I – W okresie narodzin II Rzeczpospolitej (1918-1922)

Rozdział II – Struktura, liczebność i oblicze polityczne ludności żydowskiej po odzyskaniu niepodległości

Rozdział III – Współpraca i spory między klubami chłopskimi a reprezentacją społeczności żydowskiej na forum Sejmu Ustawodawczego (1919-1922)

Rozdział IV – Stosunek ludowców do spraw mniejszości żydowskiej w okresie sejmu I kadencji (1922-1926)

Część III – Ludowcy i Żydzi między demokracją a autorytaryzmem w Polsce (1926-1939)

Rozdział I – Obóz ludowy wobec kwestii żydowskiej po przewrocie majowym 1926 r.

Rozdział II – Powstanie SL w 1931 r. i jego stosunek do problematyki żydowskiej (1931-1935)

Rozdział III – W okresie konsolidacji SL i wzmożonej akcji politycznej na wsi (1935-1937)

Rozdział IV – W okresie masowych wystąpień i strajku chłopskiego na wsi (1936-1937)

Rozdział V – W ostatnich latach niepodległości II RP (1937-1939)

Zakończenie

Aneks źródłowy

Spis tabel

Spis ilustracji

Wykaz źródeł i literatury

Indeks nazwisk