Historia

Rocznik Historyczny MHPRL nr 38

Kategoria:

40 

Opis

Warszawa 2022, s. 305.

Spis treści: 

Zamiast wstępu…


Artykuły i studia

Mateusz Ratyński- Wspomnienia Jana Dębskiego.

Dariusz Półćwiartek- Działalność sekcji kobiet przy Stronnictwie Ludowym.

Mateusz Pachucki- Działalność Kół Młodzieży Wiejskiej gminy Siemień 1924-1939.

Jan Olesiński- Przyczyny i przebieg Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937r. Z uwzględnieniem Małopolski.

Romuald Turkowski- Odejście na ,,wieczną wartę,, prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka w grudniu 1966r.


Biografie

Łukasz Podlejski- Jan Kubik. Od stolarza do polskiego ambasadora sprawy chłopskiej w Wiedniu.


Materiały źródłowe

Wobec jednoczenia emigracji politycznej w 1972r. Listy Stanisława Bańczyka i Bronisława Załęskiego do członków rady Naczelnej i NKW PSL- opracowanie Arkadiusz Indraszczyk.


Materiały, informacje, wspomnienia

Janusz Gmitruk- Zdzisław Zbigniew Podkański (1949-2022).

Weronika Roś- Z życiorysu Działaczy Ludowych : Stanisław Zbigniew Roś (1927-2018).

Milena Cichoń, Krzysztof Stańko- O działalności spółdzielczej Ignacego Solarza.

Lucjan Cimek- Dzieje wsi i parafii Krupe w gminie Krasnystaw.

Krzysztof Strzelczyk- Skąd ulica ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsko-Białej?

Henryk Milanowicz- Tradycje i obyczaje adwentowe na Podlasiu- nie mamy doświadczenia.

Iwona Nocznicka- Wspomnienie o Zbigniewie Nocznickim- moim ojcu.


Recenzje 

Zofia z Woyniłłowiczów Dąbska, Dziennik 1912-1927, red.nauk.Janusz Gmitruk, Mateusz Ratyński, wstęp, opracowanie i przypisy.

Mateusz Ratyński, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2021- Mirosława Bednarzak- Libera.

Maciej Rataj, Pamiętniki 1918-1927, cz. I, wstęp i oprac. Mateusz Ratyński , Muzeum Historii Polski, Warszawa 2021- Mirosława Bednarzak-Libera.

Grzegorz Wnętrzak, ”Wszystko dla narodu, wszystko przez lud”. Stanisław Stojałowski w walce o chrześcijańską i narodową tożsamość ludu polskiego pod austriackim zaborem, Firma Poligraficzno-Wydawnicza ”Compal”, Bielsko-Biała 2022- Piotr Boroń. Zamiast recenzji. Wprowadzenie do dyskusji podczas promocji książki Ryszarda Ślązaka, Samozagłada gospodarki polskiej 1989-2016 czyli jak niszczono gospodarkę. Lektura dla każdego rodaka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2021- Andrzej Gołowin.


Z życia MHPRL

Anna Jeż- Nowości wydawnicze Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego .

Arkadiusz Indraszczyk- Działalność naukowa pracowników Muzeum w 2022r.

Mirosława Bednarzak-Libera- Działalność wystawiennicza MHPRL w latach 2020-2022.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu