Biografie

Roman Lutyński (1887-1968). Ludowiec, prawnik, działacz społeczny Płocka

Mateusz Ratyński, Piotr Zgorzelski
Kategorie: ,

20 

Opis

Warszawa 2023, s.57, nlb.10.

Ludowiec i prawnik Roman Lutyński jest postacią bardzo zasłużoną dla płockiego społeczeństwa, powszechnie szanowaną i cenioną w regionie. Niniejsza książka jest owocem pracy wieloletniego samorządowca, posła i wicemarszałka sejmu z ziemi płockiej, ale również i historyka Piotra Zgorzelskiego oraz kierownika Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dr. Mateusza Ratyńskiego. Podstawowym celem każdej biografii jest zaprezentowanie życia, dokonań i porażek bohatera, z podkreśleniem cech jego charakteru oraz dokonania refleksji nad jego życiem. Historia Lutyńskiego znakomicie pokazuje trudne wybory, jakich musieli dokonywać Polacy w XIX i XX w.

Bohater publikacji Roman Lutyński urodził się w niezamożnej rodzinie pochodzenia szlacheckiego w Duninowie. Uczył się w obecnej Małachowiance (jednej z najstarszych szkół średnich na Mazowszu), w trakcie nauki działał w organizacjach niepodległościowych. Był jednym z głównych organizatorów antyrosyjskiego strajku szkolnego w 1905r., za co był represjonowany przez zaborcę. Po wielu trudnościach ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Charkowie. W trakcie I wojny światowej pracował jako nauczyciel, należał do grona czołowych twórców polskiego szkolnictwa w Płocku.(…).

fragment z Przedmowy W. Kosiniaka-Kamysza

Spis treści:

Przedmowa Władysława Kosiniaka-Kamysza

Roman Lutyński (1887-1968). Prawnik, ludowiec, działacz społeczny Płocka

Bibliografia

Aneks źródłowy