Historia

Zielona Międzynarodówka

SKU: 203 Kategorie: ,

25 

Opis

Współpraca partii chłopskich z państw Europy środkowej i Wschodniej, Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa 2008, s. 199 [1].

Po I wojnie światowej w myśli chłopskiej ukształtowała się idea współpracy partii chłopskich w Europie, które razem walczyłyby o interesy mieszkańców wsi, zmierzając do budowy państw sprawiedliwości społecznych, oraz o ugruntowanie pokoju na świecie Nadano jej miano Zielonej Międzynarodówki….

Spis treści

Wstęp

Rozdział I – Ukształtowanie się partii chłopskich w Europie

Rozdział II – Międzynarodowe Biuro Agrarne (1921-1939)

Rozdział III – Politycy i partie chłopskie w czasie II wojny światowej

Rozdział IV – Międzynarodowa Unia Chłopska

Międzynarodówka Chłopska w Londynie

Zakończenie

Składy władz Międzynarodowej Unii Chłopskiej (1947-1979)

Bibliografia

Indeks nazwisk