Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

Spotkanie z prof. Henrykiem Cimkiem. Wydarzenie z cyklu „Spotkanie z książką”

 

26 października (czwartek) br. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyło się spotkanie z prof. Henrykiem Cimkiem.  Wydarzenie rozpoczeło się od prelekcji prof. Cimka na temat: Granice i ustrój Polski w myśli politycznej ludowców w latach 1914-1923”. Po wykładzie odbyła się dyskusja oraz promocja książek autora.

Celem nowego cyklu spotkań organizowanych przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pt.„Spotkanie z książką” będzie popularyzacja dorobku naukowego i piśmienniczego dotyczącego historii, kultury, życia społecznego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi i szeroko rozumianego ruchu ludowego.

Prof. dr hab. Henryk Cimek (ur. 1941 r.) : historyk, politolog, znawca dziejów polskiego  i międzynarodowego ruchu robotniczego, ludowego oraz myśli politycznej. Zawodowo był związany z UMCS w Lublinie  (1964) , WNSN, następnie ANS w Warszawie (1973-1990), WSP w Rzeszowie (1990-1997) WSP w Olsztynie , od 1999 r. UWM (1997-2000), Uniwersytetem Rzeszowskim (2010- 2012), od października 2012 r. wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Jego prace naukowe dotyczą dziejów myśli politycznej, historii politycznego ruchu chłopskiego, Międzynarodówki Komunistycznej i Międzynarodówki Chłopskiej, dziejów ruchu młodzieżowego, historii regionalenej, biografistyki. Opublikował 226 pozycji, w tym 22 monografie.

 

 

Oprac. M. Wójtowicz

Fot. R. Toczek