1. Muzeum
 2. >
 3. Wydarzenia
 4. >
 5. 17 X 2021 – odsłonięcia na murze Zakładu Karnego w Siedlcach tablicy poświęconej Bohaterowi Niepodległej Polski Wincentemu Witosowi

17 X 2021 – odsłonięcia na murze Zakładu Karnego w Siedlcach tablicy poświęconej Bohaterowi Niepodległej Polski Wincentemu Witosowi

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

 

 

 

W uroczystości udział wzięli:

 • Jego Ekscelencja Ks. Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej Grzegorz Suchodolski wraz z przybyłymi duchownymi
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
 • Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska
 • Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik
 • Przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wincentego Witosa w Siedlcach Krzysztof Wawrzyniec Borkowski
 • Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego dr Janusz Gmitruk
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński
 • Przedstawiciel Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. Broni Tadeusza Buka płk Zbigniew Wolniarski
 • Komendant Miejski Policji w Siedlcach mł. insp. Andrzej Dziewulski
 • Przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Tomasz Ławecki
 • Przedstawiciel Retora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach dr hab. Marek Gugała
 • Starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni z powiatów: siedleckiego, łosickiego, mińskiego, sokołowskiego i węgrowskiego
 • Kierownicy i dyrektorzy jednostek wszystkich szczebli samorządowych
 • Organizacje pozarządowe z podregionu sieleckiego
 • Prezesi powiatowi oraz gminni Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz członkowie i sympatycy ruchu ludowego
 • Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, ochotniczych straży pożarnych, szkół oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Mieszkańcy Siedlec i regionu
 • Media