Bez kategorii
Udostępnij: Ikona Facebook

KONFERENCJA NAUKOWA – 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
zaprasza na obchody
◾️◾️◾️80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
Konferencja naukowa odbędzie się
📍12 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00
w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
(Aleja Wilanowska 204, Warszawa)

REFERATY
◾️Dr hab. Jerzy Mazurek (MHPRL, UW)
Żydzi w powiecie opatowskim w latach 1939-1944
◾️Dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska (MHPRL)
Ludowi bohaterowie ratujący Żydów w okresie II wojny światowej.
Wybrane sylwetki
◾️Dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL)
Ulmowie symbolem rodzin, które w czasie II wojny światowej – ryzykując śmierć
– ukrywali Żydów
◾️Dr Janusz Gmitruk (MHPRL)
O Janie Piekałkiewiczu i stosunku Państwa Podziemnego do zagłady Żydów
◾️Mgr Zenon Kaczyński (MHPRL)
Aleksander Ładoś. Zapomniany sprawiedliwy
◾️Dr Tadeusz Skoczek (MN) – w zastępstwie wykład został wygłoszony przez Tomasza Jagodzińskiego
Reprezentacja polityczna w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”
◾️Prof. dr hab. Romuald Turkowski, (UW)
Ludowcy na emigracji wobec zagłady Żydów

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa
nt. „Ruch ludowy, Bataliony Chłopskie i wieś polska w obronie
ludności żydowskiej podczas II wojny światowej”

Użyto reprodukcji rysunku Stanisława Praussa „Likwidacja Ghetta”, MHPRL/AN-10705