Historia

Historia i tradycje ruchu ludowego, T. 1, Ideologia, polityka i jej kreatorzy

Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk

40 

Opis

Warszawa – Kielce 2016, s. 600 [1].

Wybrane referaty z książki:

”Objaśniać lud polski i bronić jego wolności i swobody”. Tygodnik “Lud” – pismo Polonii brazylijskiej

  Działalność chorwackiej partii chłopskiej pod przywództwem dr Vladko Mlacka z polskiej perspektywy (1928-1939)