Historia

Livres e Escravizados: As Vozes dos Subalternos na História do Império Colonial Português na perspectiva de redes

Agata Błoch
Kategoria:

40 

Opis

Warszawa 2022, s. 468.

„Wolni i Zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego” to historia ludzi z peryferii kolonialnego imperium portugalskiego. To opowieść o tych, którzy kiedyś zamieszkiwali obszar dzisiejszej Brazylii, Angoli, Gwinei-Bissau oraz atlantyckich archipelagów Wysp Zielonego Przylądka i Wysp Świętego Tomasza. Wśród nich znajdziemy nie tylko ludy autochtoniczne, ale także Żydów uciekających przed prześladowaniem religijnym, żydowskich konwertytów czy Muzułmanów oraz Cyganów skazanych wyrokiem sądów inkwizycyjnych i cywilnych, a także czarownice i przestępców. Raz wolni, raz zniewoleni. Ich stopień podporządkowania różnił się w zależności od takich czynników jak płeć, stopień asymilacji, relacje z panem oraz miejsce w strukturze sieci.  Celem tej książki było wydobycie tych głosów i przyjrzenie się bliżej, kto z nich aktywnie i świadomie uczestniczył w budowaniu kolonialnego imperium portugalskiego, a kto na zawsze zniknął z kart historii. Czy odtworzenie zdarzeń z punktu widzenia tych najbardziej marginalizowanych pomoże ją zrekonstruować?

„Livres e Escravizados. As vozes dos subalternos na história do império colonial português em perspectiva de redes” é uma história das pessoas  que viviam nas periferias do antigo império português. Conta a trajetória daqueles que habitavam o Brasil, Angola, Guiné-Bissau e os arquipélagos atlânticos de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Entre eles estavam não apenas os povos indígenas, mas também judeus, cristãos-novos ou muçulmanos que fugiam da perseguição religiosa, bem como os ciganos, bruxas e criminosos condenados pela Inquisição e pelos tribunais civis. Uma vez livres, outra vez escravizados. No entanto, a sua subalternidade variava quando consideramos a intersecção de tais elementos como gênero, assimilação, relação com seu mestre e seu lugar na estrutura da rede.  Portanto, é importante resgatar estas vozes e refletir quais grupos participaram conscientemente na construção do império colonial português e quais deles desapareceram para sempre das cartas da história. Será que a reconstrução da história a partir da perspectiva dos mais marginalizados ajudará a desconstruí-la?

Agata Błoch – specjalizuje się w historii kolonialnego Imperium Portugalskiego. Zajmuje się historią społeczną, grupami podporządkowanymi, teoriami postkolonialnymi oraz historyczną analizą sieci. W 2018 r. uzyskała tytuł magistra Historii Imperium Portugalskiego na Uniwersytecie Nova w Lizbonie, a w 2021 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w Instytucie im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadzi zajęcia w Zakładzie Brazylianistyki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków (ANPUH). Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis. Kierowniczka projektu badawczego „Portugalska tożsamość zamorska w kontekście analizy sieci społecznych” realizowanego w ramach Konkursu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki (2018-2021). Realizowała międzynarodowy grant badawczy w Portugalii w ramach Fundacji Calouste Gulbenkiana (2016-2017). Współautorka artykułu „Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire” (Błoch, Vasques, Bojanowski 2020) opublikowanego w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym Social Networks. Autorka książki „Cabo Verde – O Paraíso do Atlântico Colonial” opublikowanej w Brazylii w 2019 r.

Agata Błoch – dedica-se à história social, subalternos, teorias coloniais e decoloniais e análise de redes sociais. Mestre em História do Império Português pela Universidade Nova de Lisboa (2018). Doutora em História pelo Instituto de História de Tadeusz Manteuffel da Academia Polonesa de Ciências (2021). Leciona no Departamento de Estudos Brasileiros do Instituto de Estudos Ibero e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia. Co-fundadora da Fundação da Cultura Brasileira Terra Brasilis na Polônia. Co-autora de várias reportagens para a televisão polonesa sobre o Brasil durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (2016). Realizou um projeto de investigação “Identidade portuguesa ultramarina na perspectiva de redes” no âmbito do concurso “Preludium” do Centro Nacional de Ciências da Polônia (2018-2021). Bolsista pela Fundação Calouste Gulbenkian (2016-2017). Co-autora do artigo “Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire” (Błoch, Vasques, Bojanowski 2020) publicado na revista americana Social Networks. Mais informações: www.agatabloch.com

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu