Myśl Ludowa nr 12/2020

Cena: 20.00 

Opis

Warszawa 2020, s.  246.

Spis treści

Artykuły i studia
Marcin Bukała – Niepodległość Polski w tygodnikach Stronnictwa Ludowego „Zielony Sztandar” i „Piast” z lat 1931–1939 . . . . .
Andrzej Biały – Ukryte zniewolenie włościan białoruskich w ramach kolektywizacji – na podstawie ,,Statutu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w BSRR z roku 1928” – analiza i wnioski . . . . . .
Dariusz Półćwiartek – Działalność partii ludowych w powiecie kolbuszowskim w latach 1918–1939 . . . . . . . . . . . .
Paweł Mierzwa – Miejsce organizacji społeczno-gospodarczych oraz sejmiku powiatowego w życiu mieszkańców wsi tarnowskiej w II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . .
Andrzej W. Kaczorowski – Pierwsze publikacje o powstaniu rolniczej „Solidarności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paulina Cydzik – Aspekty polityki zagranicznej i wewnętrznej w programie Narodowego Odrodzenia Polski . . . . . .
Marek Czarkowski – Geneza organizacji mafijnych . . . . . . . . .
Karolina Szczęsna – Działalność społeczno-wychowawcza członkiń ZMW w latach 1957–1970 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recenzje
Katarzyna Kłosińska, Michał Rusinek, Dobra zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów – Grzegorz Niećko . . . . . . . . . . . .
Mateusz Ratyński, Stanisław Osiecki (1875–1967). Polityk z pasją – Barbara Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Przybysz, Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1890–1959 – Ewelina Podgajna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. Ewa Leśniewska, Jan Gotlieb Bloch (1836–1902) i dzieje rodu –Krzysztof Piątkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zofia Chyra-Rolicz, Między prywatą a wspólnym dobrem. Stosunek państwa i sił politycznych do spółdzielczości w II i III Rzeczypospolitej –Arkadiusz Indraszczyk . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Bednarczyk, Nie daję się – Mirosława Bednarzak-Libera . . . . . .
Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski – Adam Winiarz . . . . . .

Pro Memoria
Śp. prof. dr hab. Piotr Matusak (1941–2020) – Redakcja „Myśli Ludowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Śp. Ryszard Miazek (1945–2020) – Redakcja „Myśli Ludowej” . . . . . . .
Śp. prof. dr hab. Adam Koseski (1939–2020) – Redakcja „Myśli Ludowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Członkowie LTNK Oddziału w Kielcach, którzy odeszli w 2020 r.– Stanisław Durlej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kronika

Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego za lata 2019 i 2020 . . . . .
Informacje o Autorach . . . . . . . . . . . . .
Informacje dla Autorów . . . . . . . . . . . .

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

16 hours 7 minutes ago

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 17 hours ago

🍀109 lat temu, 1-2 lutego 1914 r. na Kongresie w Tarnowie, z połączenia PSL i PSL - Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców, powstało 👉Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast".

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 17 hours ago

❄️❄️❄️Sypnęło śniegiem. Choć na chwilę powrócił klimat, jaki pamiętamy sprzed lat. Jest to dobry powód, aby zaprezentować zdjęcie ukazujące, na swój sposób nostalgicznie, zimowy krajobraz

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 1 hour ago

◾◾◾

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 21 hours ago

◾️◾️◾️25 stycznia 2023 zmarł w Warszawie ZBIGNIEW ANDRZEJ JUDYCKI Dziennikarz, biograf Polonii, autor słowników biograficznych. Ur. 4 IX 1948, Opatów. ◾️Studia, kariera naukowa: Uniwersytet Jagielloński

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 24 minutes ago

📸Fotorelacja ⚔️W związku ze 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, 25 stycznia 2023 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbyło

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 22 hours ago

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Muzeum Niepodległości Stowarzyszenie Historyków Wojskowości Zakład Historii Ruchu Ludowego 🟢uprzejmie zapraszają na konferencję naukową nt. 80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

🟩21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach urodził się Wincenty Witos - polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP. ✍️ (...) Po człowieku zostaje