Historia

Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego 1935-1939)

Wojciech Włodarkiewicz
SKU: 228 Kategorie: , ,

40 

Opis

Warszawa 2013, s. 598, foto.

     
     Wojciech Włodarkiewicz – historyk wojskowości i dziejów najnowszych. W 1995 r. doktoryzował się w Wojskowym Instytucie Historycznym, w 2001 r. uzyskał w Wojskowym Instytucie Historycznym stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 10 zwartych, m.in.: Przedmieście Rumuńskie 1939, Warszawa 2001 (wyd. II uzup. 2012), Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002; Lwów 1939, Warszawa 2003 (wyd. II 2007); Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i wspomnieniach, Warszawa 2005, Przemysł zbrojeniowy Rzeczypospolitej w relacjach i wspomnieniach, Warszawa 2007, Polesie 1939, Warszawa 2011.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego; członek Wojskowej Komisji Archiwalnej Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej, stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Polonia Aid Foundation Trust.
     Celem monografii jest pokazanie stosunków mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej do państwa polskiego w latach 1935-1939. Autor scharakteryzował województwa: wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie pod względem narodowościowym, wyznaniowym, językowym i kulturowym. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna na tych terenach była źródłem wielu nieporozumień i konfliktów i w konsekwencji decydowała o postawie mieszkańców wobec władz państwowych i samorządowych.
       Nie można powiedzieć, że w całym omawianym okresie była ta postawa taka sama, zmieniała się wraz ze zmianą sytuacji tak wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W okresie wzrostu napięcia w stosunkach między państwami europejskimi dało się zauważyć zaniepokojenie ludności z powodu pogarszającego się położenia międzynarodowego Polski i groźby wybuchu wojny. Panowało jednak przekonanie, że nie będzie ona trwała długo i zakończy się zwycięstwem koalicji antyniemieckiej. Kampania polska 1939 roku, a zwłaszcza agresja Związku Radzieckiego na Rzeczpospolitą w pełni ujawniła rzeczywiste postawy społeczeństwa Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa, które było ich domem.
Spis treści
Wstęp
Rozdział I – Rzeczpospolita Polska w drugiej połowie lat trzydziestych
Rozdział II – Charakterystyka województw wołyńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego
Rozdział III – Społeczeństwo Wołynia i województw południowo-wschodnich wobec zgonu marszałka J. Piłsudskiego i wyborów parlamentarnych 1935 r.
Rozdział IV – Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec wydarzeń wewnętrznych i międzynarodowych w latach 1936-1937
Rozdział V – Wpływ wydarzeń międzynarodowych i wewnętrznych na stosunek społeczeństwa Wołynia i Małopolski Wschodniej do państwa polskiego w 1938 r.
Rozdział VI – Mieszkańcy woj. wołyńskiego i woj. południowo-wschodnich wobec wzrostu zagrożenia wojennego Rzeczpospolitej w 1939 r.
Rozdział VII – Wpływ kampanii polskiej 1939 r. na postawy społeczeństwa woj. wołyńskiego i woj. południowo-wschodnich Rzeczpospolitej
Zakończenie
Załączniki
Wykazy
Bibliografia
Indeks osób
Indeks miejscowości
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu