Historia

Rocznik Historyczny MHPRL nr 39

Kategoria:

40 

Opis

Warszawa 2023, s.352.

Spis treści:

Zamiast wstępu- Janusz Gmitruk,

Artykuły i studia

Agnieszka Zięba-Dąbrowska – Stefan Kołaczkowski (1887-1940) popularyzator rozwoju kulturowego i społecznego wsi,

Mateusz Pahucki – ,,Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe” Powstawanie, organizacja i problemy kół młodzieży wiejskiej na terenie gminy Siemień w latach 1918-1939,

Romuald Turkowski – Dzieje społeczno-gospodarcze wsi oraz politycznego ruchu chłopskiego w okresie Polski Ludowej w świetle badań historyków,

Biografie

Janusz Gmitruk – Wincenty Witos (1874-1945) 150 rocznica urodzin,

Łukasz Podlejski – Poseł ludowy Franciszek Wójcik 1863-1941,

Arkadiusz Maślach – Ludowiec i Narodowiec z Zarzecza – Wawrzyniec Łuka: rodzina, działalność, poglądy,

Piotr Maroński – Stanisław Maria Jan Teofil Szeptycki. Minister Spraw Wojskowych w drugim rządzie Wincentego Witosa,

Materiały źródłowe

Paweł Kordel, Mateusz Ratyński – U prezydenta Paderewskiego. Wspomnienia Wincentego Witosa z pobytu w Szwajcarii,

Janusz Gmitruk – Kazimierz Bogiński w sprawozdaniu Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego z 3 czerwca 1944,

Sławomir Mańko – Wspomnienia Lejbla Goldberga dotyczące kryjówki na poddaszu w centrum Międzyrzeca Podlaskiego. Niezwykła historia grupy Żydów, którzy przetrwali okupację tuż obok hotelu gestapo,

Andrzej Biały – Upaństwowienie majątków i ziemi na Białorusi Sowieckiej na podstawie aktów dotyczących nacjonalizacji,

Informacje, materiały, wspomnienia

Lucjan Cimek- Żołnierz spod znaku Strzelca- o Janie Wojtalu,

Pro memoria-ś.p. Józef Fajkowski historyk, ludowiec, działacz państwowy

Recenzje

Romuald Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w Kraju (1945-1949),

Od podjęcia w pojałtańskiej rzeczywistości samodzielnej działalności politycznej do czasu zniewolenia przez reżym komunistyczny, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego , Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Ludowe Towarzystwo Naukowo- Kulturalne, Warszawa-Kielce 202, s. 667- Tomasz Skrzyński

Elżbieta Ciborska – Skarbiec polskiej mowy. Recenzja książki Zofii , Słownik gwary z okolic Znamirowic, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Nowy Sącz 2022,ss.

Krasnostawski Słownik Biograficzny, cz.1, redakcja Artur Borzęcki, Krasnystaw 2023,ss.358- Agnieszka Zięba Dąbrowska.

Z życia MHPRL

Laudacja dra Mateusza Ratyńskiego wygłoszona podczas Jubileuszu 75-lecia urodzin oraz 55. rocznicy pracy naukowo-badawczej dra Janusza Gmitruka 26 września 2023r.

Anna Jeż, Publikacje Muzeum wydane w latach 2022-2023

Mirosława Bednarzak-Libera, Działalność wystawiennicza Muzeum w roku 2023

Arkadiusz Indraszczyk, Konferencje realizowane przez MHPRL w 2023r. oraz inne formy propagowania dziejów polskiego ruchu ludowego

Emilia Kwiatkowska, Nowości w zbiorach Muzeum w 2023r.

 

 

 

 

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu