Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

prof. dr hab. Aleksander Łuczak 10.09.1943-15.03.2023 r.

15 marca br. w godzinach porannych, w wielu 79 lat zmarł prof. dr hab. Aleksander Łuczak, wicepremier, minister edukacji narodowej, wieloletni parlamentarzysta. Działacz ruchu ludowego, historyk, pracownik na niwie nauki polskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 marca, o godz. 11.00, w Legionowie, w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie (ul. Orląt Lwowskich 8).

Aleksander Piotr Łuczak urodził się 10 września 1943 r. w Legionowie. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk historycznych, habilitował się w 1982 r. Zawodowo związany z Zakładem Historii Ruchu Ludowego, a także od 1977 r. z Instytutem Nauk Politycznych UW. W latach 1983–1986 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

W latach 1966–1989 był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, od 1989 do 1990 r. Polskiego Stronnictwa Ludowego „Odrodzenie”, w latach 1990–2001 Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1988 do 1990 r. był wiceministrem edukacji. W 1989 brał udział w obradach podzespołu do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego Okrągłego Stołu po stronie rządowej.
W latach 1989–2001 sprawował mandat posła X, I, II i III kadencji początkowo z ramienia ZSL, następnie z listy PSL.

W 1992 r. kierował Urzędem Rady Ministrów, gdy premierem był Waldemar Pawlak. Od 26 października 1993 do 6 marca 1995 r. wicepremier oraz minister edukacji narodowej. Od 7 marca 1995 r. do 31 października 1997 r. przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w rządach Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza. W pierwszym z nich nadal był wicepremierem. Od listopada 2001 r. do grudnia 2005 r. zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, od 5 czerwca 2003 r. do grudnia 2005 r. jej wiceprzewodniczącego.

W latach 1997–2000 był prezydentem Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej. W 2012 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Piastował także funkcję prezesa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Blisko związany z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym. Autor licznych książek i artykułów naukowych o historii Ruchu Ludowego. Był częstym referentem na konferencjach naukowych organizowanych przez MHPRL w Sejmie RP.

 

Fot. Forum Akademickie (forumakademickie.pl)

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu