Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

Zaproszenie na konferencję naukową pt. Wincenty Witos – samorządowiec, chłopski mąż stanu, ludowy polityk. W 150. rocznicę urodzin

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. Wincenty Witos – samorządowiec, chłopski mąż stanu, ludowy polityk. W 150. rocznicę urodzin, która odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2024 r.

Program:

Czwartek, 11 stycznia 2024 r.

Muzeum Niepodległości, godz. 10.00

10:00-10:15 Otwarcie konferencji i wystawy biograficznej poświęconej Wincentemu Witosowi
10:15-10:30 dr Janusz Gmitruk, Legenda Wincentego Witosa
10:30-10:45 dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Tło polityczne działalności Wincentego Witosa – stosunki międzynarodowe w Europie w pierwszej połowie XX wieku
10:45-11:00 dr Tadeusz Skoczek, Wincenty Witos i Włodzimierz Tetmajer – sojusz chłopa z ziemianinem
11:00-11:15 dr Marian Zalewski, Związki Wincentego Witosa z Ochotniczą Strażą Pożarną
11:15-11:30 dr hab. Ewelina Podgajna, Polityka gospodarcza drugiego gabinetu Wincentego Witosa
11:30-11:45 mgr Jan Engelgard, Związki Wincentego Witosa z Narodową Demokracją
11:45-12:00 mgr Michał Cieślak, Gabinet Wincentego Witosa wobec wybuchu w Cytadeli 13 października 1923 r.
12:00-12:15 mgr Piotr Maroński, Gabinet Wincentego Witosa wobec wypadków (zamieszek) krakowskich z 6 listopada 1923 r.
12:15-12:45 Przerwa
12:45-13:00 dr Mateusz Ratyński, Kulisy powstania trzeciego gabinetu Wincentego Witosa (kwiecień-maj 1926 r.)
13:00-13:15 dr Dariusz Półćwiartek, Udział Wincentego Witosa w kampaniach wyborczych w okresie międzywojennym
13:15-13:30 dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska, Wincenty Witos – ideolog ruchu ludowego tak w kraju, jak i podczas emigracji
13:30-13:45 dr Remigiusz Matyjas, Wincenty Witos i inni ludowcy w grójeckim więzieniu
13:45-14:00 dr Tadeusz Boruta, Uprowadzenie Wincentego Witosa z Wierzchosławic w marcu 1945 r.
14:00-14:15 prof. dr hab. Zofi a Chyra-Rolicz, Rola Witosa w przemianach cywilizacyjnych na ziemiach polskich
14.15-14.30 prof. dr hab. Jacek Wojnicki – Ostatnia rola polityczna W. Witosa – Prezydium KRN
14.30-14.45 dr hab. Jerzy Mazurek – Wincenty Witos w literaturze pięknej

14.45-15.15 Prezentacja książek: Gorące słowa. Wybrana publicystyka Wincentego Witosa, wstęp i oprac. M. Ratyński, Warszawa 2023; Protokoły rządów Wincentego Witosa, t. 1-2, pod red. naukową J. Gmitruka i M. Ratyńskiego, Warszawa 2022-2023.

Piątek, 12 stycznia 2024 r.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, godz. 10:00

10:00-10:15 Otwarcie konferencji i wystawy malarskiej poświęconej Wincentemu Witosowi
10:15-10:30 dr hab. Piotr Swacha, dr Tomasz Herudziński, Postać Wincentego Witosa w audycjach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa emitowanych w latach 1952–1989
10:30-10:45 dr Tomasz Bereza, dr Marcin Bukała – Suplement do biografii (i albumu) Wincentego Witosa
10:45-11:00 prof. dr hab. Romuald Turkowski, Profesor Józef Ryszard Szaflik – wiciarz, ludowiec, historyk, wydawca dzieł wybranych Wincentego Witosa
11:00-11:15 mgr Natalia Roś, Wierzchosławice czasów Wincentego Witosa
11:15-11:30 mgr Roman Głowacki, Walka o Witosa w ruchu ludowym Małopolski
11:30-11:45 mgr Józef Szczepańczyk, Upamiętnianie Wincentego Witosa
11:45-12:00 mgr Ryszard Ochwat, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa – historia i współczesność
12:00-12:30 Przerwa
12:30-12:45 dr Jan Hebda, Wincenty Witos w gminie i powiecie
12:45-13:00 mgr Małgorzata Karolina Piekarska, Wincenty Witos w malarstwie i grafice w zbiorach Muzeum Niepodległości – wybrane przykłady
13:00-13:15 mgr Janusz Skicki, Powstanie i działalność Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
13:15-13:30 mgr Robert Matejuk, Wincenty Witos na kartach „Zielonego Sztandaru”
13:30-13:45 mgr Anna Jeż, Stan badań i potrzeby badawcze o Wincentym Witosie
13:45-14:00 dr Mirosława Bednarzak-Libera, Wincenty Witos w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i ich wykorzystanie w jego upamiętnianiu
14:00-14:15 mgr Anna Przybylska, Wincenty Witos w dokumentach Zakładu Historii Ruchu Ludowego
14:15-14:30 mgr Arkadiusz Parzych, Roman Bieniak – zapomniany ludowiec

14:30-15:00 Dyskusja z udziałem byłego wicemarszałka Sejmu RP Franciszka Jerzego Stefaniuka oraz prof. dr. hab. Adama Dobrońskiego.

Fotografia ze zbiorów MHPRL przedstawiająca Wincentego Witosa na Zjeździe Stronnictwa Ludowego w Kielcach w roku 1939.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu