Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

Konferencja naukowa i wystawa MAZOWIECKIE BARWY NIEPODLEGŁEJ

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wydawnictwo Green Light Media, wydawca miesięcznika Zielony Sztandar, Muzeum Niepodległości, Fundacja GROM oraz JJ PROMOTION zapraszają na konferencję naukową połączoną z otwarciem wystawy pt. Mazowieckie Barwy Niepodległej

Wydarzenie odbędzie się 9 listopada (czwartek) 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie MHPRL.
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski.

Na zaproszeniu: Gołąbek pokoju autorstwa Joanny Bruździńskiej.

105 lat temu odrodziła się niepodległa Polska. Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. jest faktem zaliczanym do najdonioślejszych wydarzeń nie tylko XX wieku, ale także ponad tysiącletnich dziejów państwa polskiego. Po 123-letniej niewoli spełniło się marzenie wielu pokoleń Polaków, pozbawianych nadziei na wyrwanie się spod jarzma obcego panowania. W świadomości społecznej NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI symbolizuje 11 LISTOPADA – dzień kapitulacji pokonanych w 1918 r. mocarstw centralnych.

Przedstawiciele Ziemi Mazowieckiej pozostawili trwały ślad w pamięci potomnych. Walczyli  o odzyskanie niepodległości w 1918 r. i podczas okupacji hitlerowskiej. Wnosili istotny wkład w rozwój Polski w okresie międzywojnia. Często, niesłusznie, są to osobowości mniej znane, czy za mało kojarzone z Mazowszem. Wielu z nich było związanych z ruchem ludowym, pracowali wśród ludności chłopskiej oraz reprezentowali jej interesy na forum władzy ustawodawczej i wykonawczej. Źródła ludowej ideologii wypływały z nierozerwalnego związku dwu wielkich dążeń: do niepodległości Polski i do społecznego wyzwolenia chłopów.

Podejmując inicjatywę Mazowieckie Barwy Niepodległej chcemy przybliżyć polskiemu społeczeństwu sylwetki oraz osiągnięcia działaczy mocno związanych z Mazowszem.